สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

10 รายการทรัพยากรใหม่ หนังสือ [ 1,406 ชื่อเรื่อง ] [ 1,622 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   56วส038  
 2.   วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   56วส037  
 3.   ราชภัฏลำปาง   54วส036  
 4.   วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   52วส035  
 5.   วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   55วส034  
 6.   วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   56วส033  
 7.   วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์   55วส032  
 8.   วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   55วส031  
 9.   วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   55วส030  
 10.   วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   55วส029  
 Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)