อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านระบบช่วยเหลือผู้เรียนและเขียนเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบการสอบออนไลน์

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านระบบช่วยเหลือผู้เรียนและเขียนเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบการสอบออนไลน์ (KPRUControl) ณ หอประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 4 89


อบรมการเขียนเว็บไชต์เพื่องานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอไทรงาม

อบรมการติดตั้งและใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (KPRUControl) ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทยงาม เพื่อให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอไทรงาม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานเว็บไชต์ สร้างช่องทางที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วและทันสมัย

เผยแพร่เมื่อ 13 ธันวาคม 2561 7 410


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin

ค้นหาข้อมูลใน ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (KPRUControl) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (KPRUControl) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร