ระบบ บริหารจัดการเมนู 4 ระดับ

ระบบ บริหารจัดการเมนู 4 ระดับ ในระบบบริหารจัดการเว็บไชต์ KPRUControl

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 2 568 Share

ระบบ ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันสำคัญ, ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม

ระบบ ปฏิทินวันหยุด, ปฏิทินวันสำคัญ, ปฏิทินโครงการ/กิจกรรม ในระบบบริหารจัดการเว็บไชต์ KPRUControl

เผยแพร่เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2562 445 Share

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านระบบช่วยเหลือผู้เรียนและเขียนเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบการสอบออนไลน์

วันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านระบบช่วยเหลือผู้เรียนและเขียนเว็บไซต์เพื่องานประชาสัมพันธ์และพัฒนาระบบการสอบออนไลน์ (KPRUControl) ณ หอประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร 

เผยแพร่เมื่อ 16 สิงหาคม 2562 4 944 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (KPRUControl) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร