อบรมการเขียนเว็บไชต์เพื่องานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอไทรงาม

อบรมการติดตั้งและใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (KPRUControl) ให้กับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไทยงาม เพื่อให้คณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอไทรงาม ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างและใช้งานเว็บไชต์ สร้างช่องทางที่ง่ายและสะดวกรวดเร็วและทันสมัย

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2018 ผู้ชม 104

อบรมการเขียนเว็บไชต์เพื่องานประชาสัมพันธ์ กศน.อำเภอไทรงาม


มีต่อ

Facebook Twitter Google Plus LINE Linkedin