สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
สืบค้นทรัพยากร
เขตข้อมูล คำค้น

10 ทรัพยากรใหม่ ฐานข้อมูลหนังสือ [ 887 ชื่อเรื่อง ] [ 1,712 เล่ม ] [รูปภาพ] --- ทรัพยากรทั้งหมด
 ลำดับ  ชื่อเรื่อง  เลขเรียก  ปี  จำนวน
 1.   เครือข่ายการเรีนยรู้ในงานพัฒนาชุมชน / ธนุพงศ์ ลมอ่อน     2561
 2.   สิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา / กิ่งแก้ว ทิศตึง     2561
 3.   การพัฒนาตัวชี้วัดประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   372.107 ส 691 ก   2561
 4.   การพัฒนากลไกขับเคลื่อนระบบการผลิตและพัฒนาครูสมรรถนะสูงสำหรับประเทศไทย 4.0 / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   371.107 ส 691 ก   2561
 5.   ตะเลงพ่าย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,   895.911 ส691 ต  
 6.   รายงานการศึกษาไทย พ.ศ.2561 (Education in Thailand 2018) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   379.593 ส 691 ร   2561
 7.   ปราชญ์ข้าราชการครู (สุจิปุลิ) เตรียมสอบครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ ภาค ก และ ข ตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสกฤษฎ์   371.1076 ต174 ต   2560 30 
 8.   ครูไทยพบครูเทศ / กฤษณพงศ์ กีรติกร     2560
 9.   การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ โดยเครือข่ายครมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี / มูลนิธิร่มฉัตร     2560
 10.   รายงานการวิจัยเปรียบเทียบเพื่อพัฒนานโยบาย เรื่องการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในประเทศไทย / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   370.154 ส691ร   2554
KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)